Wysyłka i zwroty

Dostawa zakupionych towarów odbywa się zgodnie z opisem dostępnym podczas składania zamówienia dla danego produktu.
Klient po dokonaniu transakcji otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
Wysyłki towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki określone są każdorazowo w sklepie podczas składania zamówienia.
Dodatkowych informacji Klient może uzyskać kontaktując się z obsługą sklepu, email: sklep@okazja-outlet.pl
W przypadku gdy towar okaże się niekompletny, wadliwy, uszkodzony Klient ma prawo zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej złożyć reklamację Informację dotyczącą reklamacji należy wysłać na adres email: sklep@okazja-outlet.pl, Po otrzymaniu takiej informacji obsługa sklepu internetowego okazja-outlet.pl zrealizuje proces reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przepisami prawa.
Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie.
Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem 
http://okazja-outlet.pl/pobierz/oswiadczenie.doc
 (zgodny z ustawowym wzorem, Ustawy o prawach konsumenta). Formularz należy przesłać na adres email sklep@okazja-outlet.pl lub pocztą na adres siedziby sklepu.
Sklep poinformuje Konsumenta niezwłocznie o otrzymaniu jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.